Đây mới là thiên tài nhí, ngôi sao KHỦNG...

5tuổi kiếm $1.000.000 USD/tháng Tham gia Youtube từ tháng 3.2016, đến nay cậu bé Ryan …